About this course

Velkommen til Jobbkonsulenten: CV, din digitale veileder for jobbsøking!

Kurset er bygd opp av 12 leksjoner. Hver leksjon er bygd opp slik at du først må gå gjennom en opplæringsressurs, da får du tilgang til passeringstesten for denne leksjonen.

Du må ha bestått passeringstesten i alle leksjonene før du kan ta eksamen. Under min progresjon, i menyen over, kan du til en hver tid se hva du har gjennomført. Ved bestått eksamen får en tilgang til kursbevis.