About this course

Dette kurset er for deg som trenger å øve på eller lære mer norsk. Du kan øve på både muntlige ferdigheter, og lese- og skriveferdigheter. Kurset er nivådelt fra A1-B2, og består av ulike gratis nettressurser for å lære norsk tilpasset det enkelte nivå, samt nyttige linker og tips til hvordan du kan bli bedre i norsk.

Kurset er i hovedsak rettet mot voksne som lærer norsk som andrespråk, men noen av ressursene kan også være nyttige for personer som trenger å øve på grunnleggende ferdigheter innen lesing og skriving.