About this course

Du kan jobbe med tekster, grammatikk og tema oppgaver.

Kurset tar for seg hovedtemaene: 

  • På jobben
  • Samfunnsliv
  • Kulturliv
  • Privatliv
  • Opplæring
Under hvert av disse temaene er det mange relaterte emner som du kan jobbe med.

Lykke til!