About this course

Ringer i Vannet kurset introduserer deg for metoden og rammeverket for Ringer i Vannet metodikken, målsetningene og historien bak prosjektet. Kurset er ment som en introduksjon for nye veiledere som skal arbeide som KAM'er og som ett oppslagsverk for eksisterende KAM'er.

Kurset inneholder følgende leksjoner:

 • Hvordan arbeide deg mellom kurset
 • Historikk og bakgrunn
 • Introduksjon til metoden
 • Markedsarbeid
 • KAM Rollen
 • Viktige verktøy
 • Ringer i Vannet hos NHO
 • Innsalg til bedriften
 • Bedriftskartlegging
 • Prekvalifisering
 • Rekruteringsprosessen
 • Arbeidspraksis og evaluering
 • Ansettelse
 • Avslutning 
 • Kursbevis