About this course

Velkommen til Amento! Som deltaker eller jobbsøker hos Amento så er det en del informasjon som det er nyttig for deg å vite. I dette kurset vil du få nødvendig informasjon om temaer som arbeidsreglement, klagemulighet, rettigheter, plikter med mer.