Sammendrag av dataoppbevaring

Dette sammendraget viser standardkategorier og formål for å beholde brukerdata. Enkelte områder mer spesifikke kategorier og formål enn de som er oppført her.

Portal

Kategori

Administrative data

Personopplysninger som sier noe om brukeren (eks): navn, e-postadresse, arbeidssted/rolle, kurshistorikk, karakteroversikt, kursbevis, IP-adresse.


Formål

Administrere brukere, personer på tiltak

Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, be om evaluering i etterkant og utsendelse av kursbevis, når denne logger seg på portalen og melder seg på, eller blir påmeldt, i et kurs. 

Personopplysningene blir slettet 3 måneder etter avsluttet tiltak og sluttrapport er sendt til NAV.

Oppbevaringsperiode
3 måneder
Rettslig grunnlag
Kontrakt (GDPR Art. 6.1(b)) Behandling er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part i eller for å ta skritt på anmodning fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt

Brukere

Kategori

Kursdata

Data som samles inn i et kurs.


Formål

Administrere brukere, personer på tiltak

Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, be om evaluering i etterkant og utsendelse av kursbevis, når denne logger seg på portalen og melder seg på, eller blir påmeldt, i et kurs. 

Personopplysningene blir slettet 3 måneder etter avsluttet tiltak og sluttrapport er sendt til NAV.

Oppbevaringsperiode
3 måneder
Rettslig grunnlag
Kontrakt (GDPR Art. 6.1(b)) Behandling er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part i eller for å ta skritt på anmodning fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt

Kurskategorier

Kategori

Kursdata

Data som samles inn i et kurs.


Formål

Kursgjennomføring, arbeidstakere

Kurs som er fullført, oppgaver som er sendt inn for evaluering av en lærer/kursholder, resultatet av quizer. Resultatene av innleveringer og quizer legges inn i karakterboka til brukeren. 

Kursdata lagres så lenge en person har et arbeidsforhold i bedriften.

Oppbevaringsperiode
Ingen beholdelsesperiode
Rettslig grunnlag
Kontrakt (GDPR Art. 6.1(b)) Behandling er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part i eller for å ta skritt på anmodning fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt

Kurs

Kategori

Kursdata

Data som samles inn i et kurs.


Formål

Kursgjennomføring, arbeidstakere

Kurs som er fullført, oppgaver som er sendt inn for evaluering av en lærer/kursholder, resultatet av quizer. Resultatene av innleveringer og quizer legges inn i karakterboka til brukeren. 

Kursdata lagres så lenge en person har et arbeidsforhold i bedriften.

Oppbevaringsperiode
Ingen beholdelsesperiode
Rettslig grunnlag
Kontrakt (GDPR Art. 6.1(b)) Behandling er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part i eller for å ta skritt på anmodning fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt

Aktivitetsmoduler

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Blokker

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode